Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitimi

TARİH 2017-11-27

 

Otizmli Bireylerde Dil Gelişimi Desteği Eğitimi 

 

Otizm bir iletişim problemi olarak da tanımlanmaktadır. Otizm’ in en belirleyici özelliği iletişimin temel öğesi olan ilişki kurmada yaşanan güçlüktür. Otistiklerin çevreyle iletişimi çoğunlukla istekleri doğrultusundadır.

 

Bu çocuklarda konuşma gelişse de dilin fonksiyonel olarak kullanımı çok azdır ya da yoktur. Sesleri ve hareketleri taklit etme yetenekleri zayıftır. Nesnelerin ayırt edilmesi ile ilgili güçlükler yaşayabilmektedirler dil gelişimi aslında zihinsel gelişimin de bir parçasıdır. Çocuğun konuşması geliştikçe kendi kontrol yeteneği de artar. Konuşma becerisindeki kazanamayan otistik çocukların birçoğu, belli bir döneme kadar isteklerini bağırarak ve tepinerek belirtir. Örneğin ışığın açılması istediğinde yetişkinin elini ışık düğmesine götürmeye çalışırlar. Prolog Turkey olarak çeşitli şehir üniversitelerin de seminerler vererek Otistik çocukların eğitiminde dil gelişiminin öneminin büyüklüğünü anlatmaktayız. 

 

Dil gelişiminin otistik çocuklarda olumsuz davranışları da göreceli olarak azaltmaktadır. Otistik bireylerin sosyal etkileşimdeki yetersizlikleri göz kontağı kurma, sözel olmayan iletişimdeki yetersizlikler, dikkat edememe, başkalarına karşı duyarsız olma olarak sıralanabilen durumları, otistik bireylerin karakteristik özelliği olarak açıklanabilir. Bireylerin 5 yaşından önce eğitime başlayan otistik çocuklarının %85-90’ında sözel iletişimin bir iletişim aracı olarak tekrar kazanıldığını da seminerlerimize katılarak, dinleyerek öğrenebilirsiniz.