Kekemelik Nedir? Kekemelik Problemiyle Çalışma Sistemimiz

TARİH 2016-12-21

KEKEMELİK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sözcüğün bir kısmının veya tamamının tekrarlanması: Sözcükteki hecenin veya seslerin düzensiz bir tempo ile bir ya da birden fazla defa tekrar edilmesidir. Örnek: k-k-k-kitap, ki-ki-kitap.

 

Uzatmalar yapılması: Sözcük içindeki seslerin uzatılmasıdır. Örnek: ssssınav, sıııınav.

 

Bloklar: Fonasyon sırasında havanın çıkışının gırtlakta ses telleri seviyesinde veya ağızda engellenmesidir.

 

Düzensiz nefes alma: Kişinin nefesini tutması ya da düzensiz nefes alarak konuşma akıcılığını bozmasıdır.

 

Konuşmaya arasına anlamsız ses veya sözcükler ekleme: Kişinin kekelemekten kaçmak amacıyla yaptığı geciktirmelerdir.  Kişi takılmalarını geciktirmek için konuşma arasına ‘ııı’, ‘şey’, ‘hıımmm’ gibi anlam ifade etmeyen boşluk doldurucu sözcük veya sesler ekler.

 

İkincil davranışlar: Baş, vücut veya bacak sallama, ayak vurma, yüz organlarının iletişim amacı taşıyan mimikler dışında çeşitli anlamsız hareketler yapması gibi davranışlar kekemeliğin ilerleyen dönemlerinde görülebilir.

 

KEKEMELİĞİN ÖZELLİKLERİ

Kekemelik sosyal, kültürel ve ekonomik niteliklerinden bağımsız olarak hemen hemen her toplumda yaklaşık %1 oranında karşılaşılan bir konuşma bozukluğudur. Genellikle 2-6 yaşlar arasında ortaya çıkar. Dil ve konuşma gelişimi esnasında her 100 çocuktan 4’ünde kekemelik belirtileri görülür. Bu 4 çocuktan 3’ü sorunu kendisi aşar. Ancak bir çocukta ise sorun kalıcı olmaktadır. Toplumda her 1 kekeme kıza karşılık 4-5 erkek vardır.

 

 

KEKEMELİĞİN ETKİLERİ

Kekemeliğin birey üzerindeki etkileri çocukluk çağında başlar ve yaşam boyunca devam eder. Okulöncesi yaştaki çocuklar durumlarını önemsemiyor gibi görünseler de arkadaş ilişkilerinin ve sosyal etkileşimin daha yoğun olduğu ortamlara girdikçe çevreden alınan olumsuz tepkilerle birlikte iletişimden kaçınma davranışları sergilemeye başlarlar. Yavaş yavaş gelişen utanma duygusu kekemeliği saklamanın birincil amaç olarak belirlendiği bir yaşam biçimine doğru kişileri sürükler. Okul başarısı, arkadaşlık ilişkileri, karşı cinsle ilişkiler olumsuz etkilenir. Kişiler meslek seçimlerini yaparken yaşadıkları bu engelin onları en az rahatsız edeceği alanlara yönelir ve var olan yeteneklerini kullanamazlar.

 

KEKEMELİK PROBLEMİYLE ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ

Kekemelik müdahalesinde temel amaç kişiye, kendi kekemelik özelliklerine uygun teknikler öğretilerek kekemeliğin kontrol altına alınmasıdır. Kontrollü konuşma becerisinin edindirilmesi ile birlikte kekemeliğin yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri çok daha az hissedilir hale getirilebilir.

 

Müşteri destek ekibimiz sorularınızı cevaplamak için burada. Bize herşeyi sorabilirsiniz. WhatsApp ile size anında dönüş yapılacaktır.
Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?