Çocuklarda Geç Konuşma Nasıl Tedavi Edilir?

TARİH 2016-03-01

Çocuklarımız büyüyor ama konuşamıyor. Yaşıtlarına göre geç konuşan çocuklarımızı bazen dikkate almıyoruz. Anne veya babasını örnek göstererek "Anne/Babası geç konuşmuştu" diyerek geçiştiriyoruz. Bu davranış son derece yanlıştır. Çünkü çocuklarda geç konuşma hastalığı gelişim konusunda çocuğu geride bırakabilir.

 

Akranlarını yakalayamayan, bazı becerilerde (konuşma, yürüme gibi) geri kalan çocuklar 'zamanla düzelir' denilerek dikkate alınmıyor. Fakat dikkate alınmayan bu durum zamanla çocuğa zarar da verebilir. Örneğin geç konuşan bir çocuk ileriki dönemlerde özgüven eksikliği duyabilir.

 

GEÇ KONUŞMA HASTALIĞI GENETİK MİDİR ?

Geç konuşma genetik, duyusal, nörolojik veya zihinsel bir bozukluğun sonucu gerçekleşebileceği gibi Herhangi bir nedene bağlı olmaksızın da ortaya çıkabilen bir durumdur. Ailede daha önce yaşanmış bir konuşma bozukluğu varsa, bu durum rahatsızlığın risk faktörünü arttırabilir.

 

KONUŞMA BOZUKLUĞU ORGAN BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANIR MI ?

Bir çocuğun konuşma becerisini edinebilmesi için lisan becerisini geliştirmiş olmalıdır. Lisan kavramı gelişen çocuk konuşmaya çalışır. Fakat işlevi gerçekleştirirken organsal bozukluk olmaması gerekir. Çocuğun kulak, burun ve boğaz (KBB) organlarından kaynaklı sorunlar çocuğunuzun geç konuşmasına etki edebilir olabilir.

 

çocuklarda geç konuşma

 

İŞİTME SORUNUDA OLABİLİR

Geç konuşmanın en önemli nedenlerinden biri de işitme sorunudur. Çünkü çocuğumuzun lisan yeteneğinin gelişmesinde büyük etken çevreden duyduğu seslerdir. Sesleri duyamayan, işitme kaybı olan bir çocuk konuşamaz.